Пишете ни:


Цифровизация на административни документи

За контакт:

Николай Буров - Управител

Златимир Николов - Мениджър цифровизация

  • Адрес: гр. Плевен 5800, Ул. "Хаджи Димитър" №77 Вх.Б Ет.2 Ап.6
  • Тел.: 0882 17 21 21, 0885 08 44 55
  • e-mail: cifroakt@gmail.com